ZADZWOŃ

735-858-555

Blog

Rozwody to dziś bardzo częste zjawisko. W pierwszym kwartale 2021 roku w Polsce zawarto 13,3 tysiąca małżeństw. Jednocześnie rozwiodło się aż 16 tysięcy par (źródło: Money.pl). 

Wiele z nich decyduje się na wzięcie rozwodu z orzeczeniem o winie jednego z małżonków. W takiej sytuacji konieczne jest zebranie materiału dowodowego. Co może nim być i jak najlepiej przeprowadzić proces pozyskiwania dowodów? Tego dowiesz się z poniższego artykułu. 

Jakie dowody w sprawie rozwodowej możesz wykorzystać?

Warto zdawać sobie sprawę, że w polskim prawie nie ma listy dowodów, które strony mogą przedstawić w trakcie rozprawy. Istnieją oczywiście jednak dowody, które najczęściej przedstawiają strony w postępowaniu rozwodowym. Są to:

 • dowód z przesłuchania stron,
 • dowód z przesłuchania świadków,
 • dowód z dokumentu urzędowego,
 • dowód z dokumentu prywatnego,
 • dowód z opinii biegłych,
 • wywiad środowiskowy,
 • dowód z filmu, fotokopii, fotografii, płyt lub taśm dźwiękowych, zapisy komunikatorów, e-maile, billingi, wydruki wiadomości SMS.

Nie jest to jednak zestaw, poza który nie można wyjść. Co do zasady jako dowód może posłużyć wszystko, co ma znaczenie dla rozstrzygnięcia sprawy. Chodzi tu przede wszystkim o przeróżne fakty dotyczące np. rozpadu pożycia małżeńskiego, przyczyn takiego stanu rzeczy, predyspozycji opiekuńczo-wychowawczych, kosztów utrzymania dzieci czy możliwości majątkowych strony zobowiązanej do opłacania alimentów. 

Zatrzymajmy się jednak chwilę przy najpopularniejszych dowodach:

Dowód z przesłuchania stron 

Sąd przesłuchuje małżonków z urzędu, a nie na wniosek stron. W końcu to oni są najlepszym źródłem informacji na temat swojego małżeństwa i przyczyn jego rozpadu. Musisz liczyć się z tym, że takie przesłuchania będą przeprowadzane bardzo wnikliwie – dlatego radzimy odpowiednio się do nich przygotować.

Dowód z przesłuchania świadków 

To bez wątpienia jeden z najważniejszych dowodów w postępowaniu rozwodowym. Na świadków powołuje się zazwyczaj osoby z najbliższej rodziny i znajomych czy przyjaciół żony i męża. Sąd zadaje im pytania dotyczące zachowania małżonków względem siebie, ich relacji, wychowania dzieci, możliwości zarobkowych itd.

Co ważne, istnieje ryzyko, że świadek będzie emocjonalnie zaangażowany w sprawę. W takiej sytuacji sąd może uznać jego zeznania za subiektywne. 

Dowód z dokumentu urzędowego 

Dokumenty urzędowe to odpisy aktów stanu cywilnego, zaświadczenia organów administracji, odpisy dokumentów podatkowych, decyzje administracyjne, wyroki sądów, odpisy akt sądowych lub administracyjnych (w tym policji), zaświadczenia szkolne czy świadectwa.

Co ważne, aby taki dokument został dopuszczony przez sąd, musi być podpisany przez odpowiedni organ. 

Dowód z dokumentu prywatnego

Dokumenty prywatne to na przykład: wydruki bankowe, różnego rodzaju umowy, rachunki, zaświadczenia o zarobkach czy stanie zdrowia. W tym wypadku również konieczny jest własnoręczny podpis wystawcy.

Dowód z opinii biegłego 

W sprawach wymagających specjalistycznej wiedzy sąd może powołać biegłego. W praktyce najczęściej jest to lekarz, psycholog lub psychiatra, który przedstawia obiektywne dane na temat kondycji fizycznej czy psychicznej jednej lub obu stron. 

Wywiad środowiskowy 

Jako dowód w sprawie rozwodowej mogą posłużyć także wnioski z wywiadu środowiskowego. Sąd może zarządzić jego przeprowadzenie przede wszystkim w sytuacji, gdy chce określić warunki, w których żyją i wychowują się dzieci. Przeprowadza go wyznaczony przez sąd kurator. 

Dowód z filmu, fotokopii, fotografii, płyt, taśm dźwiękowych, zapisy komunikatorów, e-maile, billingi, wydruki wiadomości SMS

Za dowody w sprawie rozwodowej mogą posłużyć wszelkie materiały, które dowodzą winy jednej ze stron. Mowa tu o zdjęciach, nagraniach, korespondencji, billingach itd. 

Mają one dokładnie taką samą moc, jak inne dowody przedstawiane w trakcie postępowania. Ich zgłaszanie wiąże się jednak z pewnym ryzykiem – druga strona może podważyć wiarygodność i legalność takich dowodów. Pokrzywdzony małżonek może również wytoczyć przeciwko drugiemu powództwo cywilne o naruszenie dóbr osobistych. 

Istnieją jednak oczywiście sposoby, aby uniknąć tego typu czarnych scenariuszy. Sąd przyjmie zgłaszane dowody bez zarzutu, jeśli nie będzie mieć wątpliwości co do ich legalnego pozyskania. Materiał nie może być zdobywany w sposób naruszający dobra osób trzecich. Co więcej, wszystkie dowody warto dokładnie opisać, co dodatkowo ułatwi sądowi dokonanie ich merytorycznej oceny.

Zależy Ci na wiarygodnych i legalnie pozyskanych dowodach? Skorzystaj ze wsparcia prywatnego detektywa

Decydując się na wzięcie rozwodu z orzeczeniem o winie, z całą pewnością zależy Ci na jak najbardziej korzystnym rozwiązaniu sprawy. Musisz jednak liczyć się z tym, że takie postępowania są wymagające, a materiał dowodowy podlega surowej ocenie sądu, który zwyczajnie może odrzucić niewiarygodne dowody. 

Pomoc profesjonalisty w zebraniu dowodów jest więc słuszną decyzją z wielu względów:

 • Dowody zebrane przez detektywa są obiektywne. Sąd nie może ich więc odrzucić ze względu na stronniczość.
 • Wszystkie dowody zbierane przez agencję detektywistyczną są odpowiednio katalogowane i opisywane. Sąd nie będzie mieć więc wątpliwości co do ich autentyczności.
 • Profesjonalnie zebrane dowody mogą przyczynić się do skrócenia postępowania rozwodowego. Dzieje się tak ze względu na ich jakość, ale także fakt, że detektyw może wcześniej przedstawić je prawnikowi drugiego małżonka, co w wielu przypadkach prowadzi do zawarcia ugody.
 • Detektyw jako niezależny obserwator może występować również jako świadek w rozprawie rozwodowej.

Potrzebujesz wsparcia w zebraniu dowodów rozwodowych? Mamy duże doświadczenie w ich pozyskiwaniu nawet w bardzo delikatnych sprawach. Zapewniamy maksymalną dyskrecję. 

Czy Twoje biuro w czasie długiej, niespodziewanej przerwy jest bezpieczne?
POPRZEDNI WPIS
Współpraca detektywa z adwokatem – na czym polega?
NASTĘPNY WPIS
INFORMACJA O POLITYCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

W celu dostarczania naszych usług wykorzystujemy pliki cookies. Aby dowiedzieć się więcej o plikach cookies, opcjach wypisu oraz Twoich preferencjach kliknij polityką prywatności. Korzystanie z naszego serwisu internetowego traktowane jest jako zgoda na politykę przetwarzania danych osobowych.